Bøtoppen

Bøtoppen er like ved Karmsund bro og Bøvannet.

Garden tar imot elever fra Karmøyskolen, som har hatt behov for en mer praktisk tilrettelagt skoledag. De praktiske aktivitetene har en stor spennvidde, men hovedaktivitetene tar utgangspunkt i arbeidet på garden, arbeid i skolen, arbeide på sjøen og friluftsliv.