Tårnet

Tårnet skole blei etablert i 2007. Vi holdt til på gamle brannstasjon i Kopervik sentrum i starten (derav namnet). I 2011 blei avdelingen flytta opp på Eidsbakkane.

Innhold i opplæringen

Spesialundervisning

Innholdet i opplæringen avviker fra det ordinære opplæringstilbudet, ved å ha andre målsetninger, annet innhold og annen organisering. Alle elever ved Vågen læringssenter har rett på et spesialpedagogisk tilbud, og opplæringen vil tilrettelegges til den enkelte elevs forutsetninger. Basert på elevens tilretteleggingsbehov vil fag, temaer og omfang variere. Premissene for dette gis i sakkyndig vurdering fra PPT.