Om Bøtoppen

Bøtoppen er i utgangspunktet en sauegard, plassert på Torvastad like ved Karmsund bro og Bøvatnet. I ca 25 år har garden tatt imot elever fra Karmøyskolen, som har hatt behov for en mer praktisk tilrettelagt skoledag. Tilbudet har økt i senere år og har i dag ca 25 elever som er fordelt på de ulike skoledagene. Tilbudets lengde kan variere mellom 1/2 dag, 1 dag eller 2 dager. De praktiske aktivitetene har en stor spennvidde, men hovedaktivitetene tar utgangspunkt i arbeidet på garden, arbeid i skolen, arbeide på sjøen og friluftsliv.