Innsøking

Sist oppdatert 28. august 2019 10:50

Bøtoppen tar inn nye elever fra grunnskolen i Karmøy. Utgangspunktet for eleven er lite utbytte av ordinær opplæring ved hjemskolen. Når foresatte eller lærer vurderer saken som aktuell, tas saken opp med skolens ledelse. Dersom saken ikke er oppmeldt til PPT, må dette gjøres av skolen. Når foresatte / skole / PPT vurderer at et tilbud på Bøtoppen kan være det rette, søkes eleven inn til styringsorganet for Vågen Læringssenter (KOST). Dersom Bøtoppen har kapasitet vil eleven raskt kunne få et tilbud. Deretter vil det bli arrangert et besøk om eleven takker så ja eller nei til tilbudet.

Bøtoppen vil alltid ta imot uforpliktende besøk av skole eller foresatte. Det er en fordel om det tas kontakt på forhånd.