Elever

Sist oppdatert 28. august 2019 10:22

Bøtoppen driftes av Karmøy kommune, med 4 ansatte. Tiltaket styres av skolesjef i kommune. Elevene er i grunnskolen fra 4. trinn til og med 10. trinn. Felles for alle elevene er at de av ulike årsaker har lite utbytte av det ordinære skoletilbudet og profitterer på et praktisk tilrettelagt deltilbud ved Bøtoppen.