Elever ved Tårnet

Sist oppdatert 19. november 2019 11:06

Elevene  kommer fra de ulike ungdomsskolene i Karmøy kommune. Pr. idag har Tårnet 8 elever fra 9. og 10. trinn. Elevene har et heltidstilbud, men noen har behov for praktiske dager hvor de er på Holmen eller Bøtoppen noen dager i uken.