Ansatte

Sist oppdatert 19. november 2019 10:42

Tårnet skole har 5 ansatte:

Kjell Arne Ronæs – avdelingsleder

Louise Løvereide – lærer

Sivert Haraldseid Westvik – lærer

Janne Beth Nes Salvesen – lærer

Hilde Flokketvedt – miljøarbeider